Početna XD Loyalty Program

XD Loyalty Program

Svaki kupac može se učlaniti u  XD Loyalty program  na način da ispuni pristupnicu, nakon čega svaki kupac zaprima virtualnu karticu sa peteroznamenkastim kodom s kojim ostvaruje popuste. Učlanjenjem u  XD Loyalty program ostvaruje se popust od 20% na svaku kupnju.

Vrijednost prve kupnje također ulazi u XD Loyalty program bodovanja. Ovisno o sakupljenim bodovima član XD Loyalty programa ostvaruje u prelazak u viši razred. Visina popusta koji član ostvaruje definirana je niže u tablici bodovnih razreda i pripadajućih popusta.

Cjenovni razredi bodova su sljedeći:

1 RAZRED 0 - 26 BODOVA 0 - 2.654,46 EUR 1 BOD = 2,00 EUR
2 RAZRED 27 - 53 BODOVA 2.654,59 EUR  - 5.308,91 EUR 1 BOD =3,00 EUR
3 RAZRED 54 - 80 BODOVA 5.309,04 EUR  - 7.963,37 EUR 1 BOD = 3,5  EUR
4 RAZRED 81 + -... BODOVA 7.963,50 EUR  - ... EUR  1 BOD = 4 EUR


1% od iznosa računa jednak je broju dobivenih bodova.

Bodovi skupljeni u XD loyalty programu zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja, koje iznosi 12 mjeseci.

Nakon razdoblja od godinu dana, članstvo XD Loyalty program se obnavlja.

POKLON BONOVI

Kupac može drugoj osobi (korisniku poklon bona) kupiti, odnosno pokloniti određeni iznos za kupnju, putem poklon bona. Kupcu bona iznos poklon bona uračunava se u program vjernosti, dok se korisniku poklon bona ne uračunava u program vjernosti. 

UČLANI SE

Uvjeti i pravila korištenja Loyalty programa
  1. Organizator XD Loyalty programa (u daljnjem tekstu program vjernosti) XD FASHION GROUP D.O.O. Ksajpa 2/A, Šenkovec, 40000 Čakovec, HR ( u daljnjem tekstu : Organizator). Članstvo u XD loyalty program je besplatno.
  2. Članom XD Loyalty programa postaje se ispunjavanjem upitnika na web stranici www.xd-store.com . Sadržaj pristupnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama XD Loyalty programa. Pristupnica za učlanjenje u XD Loyalty program obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila , u njihovoj svakodobno važećoj verziji. Prihvatom Pravila član XD loyalty programa također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci , kojem učlanjenjem predaju Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima . Po učlanjenju član prima XD Loyalty programa s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim pravilima.
  3. Samom činjenicom članstva u Programu vjernosti , član ne preuzima nikakve obaveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u XD Loyalty programu vjernosti, a koje se sastoji od: Pogodnosti kod ostvarene kupnje . Sva ostvarena kupnja kod XD Xenia Design zbraja se do kraja obračunskog razdoblja, koje iznosi 12 mjeseci . Obračunsko razdoblje započinje od dana učlanjenja i traje 12 mjeseci. Na kraju obračunskog razdoblja korisnik ostvaruje pravo na iznos koji je izračunati po rangu.
  4. Ovisno o sakupljenim bodovima član XD Loyalty programa ostvaruje prelazak u viši razred. Time ostvaruje pravo popusta tog razreda do isteka prve godine članstva kao i pravo na najmanji popust istog razreda za slijedeću godinu članstva. Svi ostvareni bodovi zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja koja traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog razdoblja član ostvaruje početni popust za slijedeće razdoblje u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao temeljem svih bodova iz prethodnog razdoblja.
  5. Nakon razdoblja od jedne godine, članstvo u XD Loyalty programu se automatski obnavlja
  6. Član može otkazati članstvo pisanom obavješću, bez obrazloženja na adresu Organizatora. Organizator također može , pisanom obavješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja XD Loyalty programa sukladno odluci Organizatora. Osobne podatke članova brišemo po prestanku članstva u XD Loyalty programa iz bilo kojeg razloga. Preostali iznos na kartici se poništava, i ne može koristiti pogodnosti. U slučaju gubitka korisničkog broja korisnik može zatražiti novi korisnički broj na web stranici www.xd-store.com Na e-mail ili na broj telefona 040/310-516 Organizator će na mail korisnika poslati novi korisnički broj na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.
  7. Ova pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici www.xd-store.com .Organizator je ovlašten u bilo kojem trenutku donjeti izmjene I dopune ovih Pravila ili nova Pravila bez potrebe pristanka članova koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.xd-store.com