Početna Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KUPCA

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Stranice zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je XD FASHION GROUP  d.o.o. Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće: naziv zbirke, naziv odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu, svrhu obrade, pravni temelj uspostave zbirke podataka, kategorije osoba na koje se podaci odnose, vrste podataka sadržanih u zbirci podataka, način prikupljanja i čuvanja podataka, vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka, osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište, naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose, naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

XD FASHION GROUP  Privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Označavanja polja “Suglasna/suglasan sam s predloženom obradom osobnih podataka “na pristupnici XD loyalty programu”članovi povjeravaju osobne podatke i daju suglasnost za prikupljanje i obradu u svrhu provedbe XD Loyalty programa vjernosti . Za obradu podataka odgovorna je XD FASHION GROUP d.o.o. Ksajpa 2/A, Šenkovec, 40000 Čakovec .  Svrha obrade podataka je korištenje pogodnosti XD Loyalty programa vjernosti i vezane marketinške aktivnosti(npr. Obavijesti o akcijama, sezonskim popustima). Upotrebljavaju se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, spol, dan rođenja, OIB i/ili MBO, telefon /mobitel i e-mail (dalje:osobni podaci)

Podaci se ne prodaju trećima niti ih se ne komercijalizira na bilo koji drugi način, a za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa  Organizator koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Organizator prosljeđuje osobne podatke članova XD Loyalty programa vjernosti, a u svrhu pružanja usluga i pogodnosti koje imaju članovi XD Loyalty programa. Eventualne promjene u osobnim podacima i zahtjeve za pristup, dopunu, izmjenu i brisanje osobnih podataka te ostvarenje prava na ograničenje obrade prava na prenosivost podataka kao i pravo na opoziv suglasnosti, prijavljuje Organizatoru sam član na mail adresu [email protected]  ili pisanim putem na adresu Organizatora.

PRAVILA O KOLAČIĆIMA

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Možemo izmijeniti informacije sadržane u ovoj Politici privatnosti i kolačića kada smatramo da je to prikladno. Ako bismo to učinili, obavijestit ćemo Vas putem različitih postupaka preko Platforme (primjerice, preko „bannera“, “pop-up“ ili “push“ obavijesti) ili Vam možemo čak poslati i obavijest na Vašu e-mail adresu kad je odnosna promjena relevantna za Vašu privatnost, kako biste mogli pregledati promjene, procijeniti ih i, ovisno o slučaju, prigovoriti ili se odjaviti s bilo koje usluge ili funkcionalnosti. U svakom slučaju, sugeriramo Vam da, s vremena na vrijeme, pregledate ovu Politiku privatnosti i kolačića u slučaju da se učine manje izmjene ili ako mi napravimo bilo koje interaktivno unaprjeđenje, koristeći priliku da uvijek to pronađete kao stalnu točku informiranja na našoj Internet stranici ili našoj aplikaciji.

 INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Koristimo kolačiće i slične uređaje kako bismo olakšali Vaše pretraživanje na Platformi, razumjeli kako komunicirate s nama i, u određenim slučajevima, kako bismo Vam mogli prikazati oglase sukladno Vašim navikama u pretraživanju. Molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima kako biste bolje razumjeli kolačiće i slična sredstva koja koristimo, njihovu svrhu i druge informacije od interesa.

Što je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje i da bi ga više prilagodili korisniku te ne oštećuju vaše računalo. Iako se u Pravilima upotrebljava opći pojam „kolačići“ jer su oni glavni način pohrane podataka kojima se koristi ovo mrežno mjesto, prostor „lokalne pohrane“ preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići. Sve se informacije u ovom odjeljku primjenjuju i na tu „lokalnu pohranu“.

U koju se svrhu upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Kolačići su neophodan dio načina rada našeg mrežnog mjesta. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke (jezik, državu itd.) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje mjesta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. Ponekad, ako smo unaprijed pribavili vaš informirani pristanak, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

U koju se svrhu NE upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, lozinka, podaci o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici itd., putem kolačića koje upotrebljavamo.

Tko upotrebljava informacije pohranjene u kolačićima?

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa i da bi se jamčile platne transakcije koje se izvršavaju.

Kako mogu izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu?

Ako vam je draže izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu, uzimajući u obzir gore opisana ograničenja, prvo morate onemogućiti upotrebu kolačića u vašem pregledniku i onda izbrisati kolačiće povezane s ovim mrežnim mjestom koji su sačuvani u vašem pregledniku. Možete upotrebljavati ovu mogućnost sprečavanja upotrebe kolačića u bilo kojem trenutku. Kako onemogućiti ili spriječiti upotrebu kolačića? Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“.